Karnaki templom

2015.05.18 11:17

Karnaki templom

Egyiptom egyik legcsodálatosabb épülete a Karnak városában található templom. A karnaki templomkomplexum az ókori Egyiptom egyik leghíresebb épületegyüttese, a világ legnagyobb ókori vallási jelentőségű helye. Az ókorban Ipet szutnak ('kiválasztott hely') hívták. Mai nevét Al-Karnak faluról kapta, ami mellette található.

 

Karnak több mint száz hektáron terül el és három nagy, elkerített templomkörzetet, valamint több kisebb templomot foglal magába. A három templomkörzetből Ámon-Ré főistené a legnagyobb, ettől délre felesége, Mut temploma áll, mellyel kosfejű szfinxekkel szegélyezett felvonulási út köti össze a napisten házát. Északabbra Théba Ámon előtti főistenének, Montu hadistennek a temploma áll.

A teljes építkezés mintegy 30 fáraó uralkodása alatt zajlott, ez mintegy két évezredet ölel fel, a Középbirodalomtól egészen a görög-római korig. A dinasztiák egymás után bővítették, valamennyi fáraó hozzátett valamit, így dinasztiánként változott a képe. A templom az idők folyamán belülről kifelé bővült, a legrégebbi építmények ma is állnak.

 

Kr. e. 2100 körül Thébát tették meg fővárosuknak. Ezt követően terjedt el széles körben a helyi legfőbb isten, Ámon tisztelete. Ámon asszonyának, Mut istennőnek és gyermeküknek, Honszu holdistennek szintén emelkedett a rangja.

 

A templomba kosfejű szfinxekkel szegélyezett útvonal vezet. Ezek Amont jelképezik és mindegyik mellső lába között megtaláljuk az isten szolgálójának, II. Ramszesznek apró alakját.

A templom több pilonból áll, a második pilonban hatalmas oszloperdők magasodnak felénk, mely Egyiptom egyik legfőbb látnivalója. Egy-egy oszlop olyan hatalmas, hogy hat ember képes csak átölelni.

Ámon templomkörzetének déli oldalánál helyezkedik el a talajvízzel telt Szent-tó, ez a papok rituális tisztálkodásához biztosította a vizet. A tó északkeleti oldalánál egy a felkelő napnak ajánlott hatalmas szkarabeuszt fedezhetünk fel, mely körbejárva a babona szerint szerencsét és jó életet hoz. J

 

Az udvarban van egy bárkakápolna, melyet II. Széthi építtetett, vele szemben pedig Tutanhamon egy szfinxe. Ezen kívül több más szfinx is van, ezek a felvonulási utat szegélyezték az ókorban, továbbá itt megtalálhatjuk még III. Ramszesz halotti templomának kicsinyített mását.

Érdekesség, hogy kialakítottak egy szabadtéri múzeumot, melyben a lebontott épületeket rekonstruálták, így adnak némi támpontot, hogyan is nézett ki teljességében a Karnaki templom.