Királyok Völgye

2015.09.17 12:39

Királyok völgye

 

A Királyok Völgye első pillantásra csupán egy kopár, sziklás hegyekkel körülvett völgy. Azonban többet rejt, mint gondolnánk, az egyik leggazdagabb régészeti lelőhely a Földön.

Az ókori Théba területén, Luxor nyugati partján fekvő Királyok Völgye az egyiptomi Újbirodalom számos uralkodójának a temetkezési helye.
A thébai hegyeket az al-Qurn csúcs uralja, amit az óegyiptomiak a ta dehent („a csúcs”) néven ismertek. Ennek a csúcsnak piramis alakja van és feltételezik, hogy ez volt az oka annak, hogy ez alá kezdtek temetkezni az egyiptomi királyok.

A hely óegyiptomi neve a következő volt:

A fáraók (élet, erő, egészség) évmillióinak hatalmas és nagyszerű temetővárosa, Thébától nyugatra

vagy gyakrabban csak: Ta szehet-maat (A nagy mező).

A fáraók emlékét a halotti templomok őrzik, azonban a holttesteket ebben az eldugott völgyben helyezték végső nyugalomra, próbálták elrejteni őket a sírrablók elől, nem sok sikerrel, hiszen már a fáraók idejében kifosztották szinte az összes sírt, ezért is volt hatalmas siker, amikor Howard Carter 1922-ben megtalálta a szinte érintetlen Tutnakhamon sírját, melyet szintén elkezdtek kifosztani, de feltehetőleg megzavarhatták a rablókat, ezért szerencsére nagyon kevés dolgot vittek el. Érdekes belegondolni, hogy egy ilyen rövid uralkodású fáraó sírja is mennyi kincset rejtett a sír, akkor a nagy fáraók sírja mennyi értéket rejthetett.

A sírokat az alvilág mintájára készítették, előkamrákkal vagy előcsarnokkal és a végén a sírkamrával. A sírok hasonlóak, azonban két egyforma nincs. Az előkamrákban is kincseket helyeztek el, hogy a sírrablók azt találják meg, ne menjenek tovább. Azonban mindennek ellenére a sírokat rendszeresen fosztogatták, a múmiákat tönkretették, a kincseket ellopták.

A királysírok falfelületeit vallási szövegekkel és képekkel díszítették, melyek útmutatóul szolgáltak a túlvilági élethez, bemutatta, hogy kell a fáraónak viselkedni az egyes istenek és istennők színe előtt. A fáraó holttestéhez használati eszközöket helyeztek (bútorokat, papírusztekercseket, amuletteket, ékszereket, rituális és mágikus tárgyakat és istenszobrokat), hogy a másvilágon is ugyanúgy élhessen, mint evilági életében. Olyan dolgokat is elhelyeztek a sírokban, amiket a király földi életében használt, és olyanokat is, amit külön a temetés céljából készítettek.

Több olyan papíriszt találtak, melyek a sírrablók elleni perről tudósítanak, ezek főként a XX. dinasztia idejének végéről származnak.

A völgyben hivatalos fosztogatás is történt a polgárháború idején, ami XI. Ramszesz uralkodása alatt kezdődött. A sírokat kinyitották, minden értéket kivettek belőlük, és a múmiákat két nagyobb rejtekhelyre szállították. Az egyik rejtekhely II. Amenhotep sírja volt, ide 16 múmiát vittek, a többit I. Amenhotep  sírjába rejtették. Néhány évvel később a legtöbbet átvitték Deir el-Bahari rejtekhelyére, ahol nem kevesebb, mint 40 király múmiája és koporsója gyűlt össze ekkor. Csak azokat a sírokat nem bántották, amelyeknek a pontos helye már feledésbe merült.

Eddig 62 sírt sikerült feltárni, közte vannak nemesi sírok is, KV – Kings Valley – jelölik a sírokat, utána egy számmal, ami általában azt is jelöli, hogy hányadikként fedezték fel.